Ćwierć wieku Wdeckiego Parku Krajobrazowego

W jesiennej, malowniczej ciszy Borów Tucholskich odbyła się w dniach 18-19 października br. konferencja naukowa poświęcona 25-tej rocznicy powstania Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

 

Konferencja zgromadziła pracowników parków krajobrazowych, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, leśników, samorządowców i wszystkich nieobojętnych na uroki pięknej pomorskiej ziemi. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych reprezentowali pracownicy Biura ZLPK, Monika Hetman i Krzysztof Wojciechowski.

Konferencja składała się z części referatowej i terenowej. Sesja referatowa miała miejsce pierwszego dnia konferencji. Wygłoszonych na niej zostało 9 referatów. Wystąpienia w pierwszym bloku dotyczyły Wdeckiego Parku Krajobrazowego, m.in. jego działalności w ostatnich latach. Szczególnie cennym był referat „legendy polskiej geobotaniki” – dra Lucjana Rutkowskiego – na temat badań nad florą Wdeckiego PK w całym okresie jego funkcjonowania. Drugi blok tematów dotyczył działań ochronnych podejmowanych względem gatunków chronionych takich jak: wilk, rybołów i bocian czarny. Zaś sesja zamykająca zawierała wystąpienia dotyczące czynnej ochrony gatunków w innych parkach krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego: Brodnickim PK, Gostynińsko-Włocławskim PK i parkach krajobrazowych nad dolną Wisłą.

Należy podkreślić, że wszystkie co do jednego, referaty wzbudziły żywe zainteresowanie słuchaczy, a to głównie dlatego, że wygłaszały je osoby od lat bezpośrednio zaangażowane w działania, o których mówiły, a przy tym pasjonaci swojej sprawy. I bez wątpienia sesja ta była najmocniejszą stroną całej konferencji, bo nie dość, że przypomniała zapewne wielu tę podstawową, pierwszą rolę i zadanie parków krajobrazowych – ochronę przyrody i krajobrazu, a poza tym dała pewien zastrzyk inspiracji i motywacji. I za tę właśnie sesję należą się organizatorom szczególne podziękowania.

Drugiego dnia konferencji odbyła się sesja terenowa po obszarze Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Na przekór niekorzystnym prognozom synoptyków, przy pięknym słońcu i w malowniczych okolicznościach przyrody uczestnicy sesji mieli okazję zwiedzić jedną z najstarszych w Polsce elektrowni wodnych na rzece Wda w miejscowości Gródek oraz poznać jej ciekawą historię. Następnie udaliśmy się na spotkanie z kamiennym świadkiem historii – głazem narzutowym nazywanym „Głazem św. Wojciecha” lub też „Diabelskim Kamieniem”. Imponujące rozmiary tego granitowego giganta zachwyciły wszystkich. Przyszła pora na zapoznanie się także z elementami spuścizny historyczno-kulturowej. A do tej z całą pewnością zaliczyć można kościół p.w. Trójcy Świętej w Jeżowie. Świątynia ta kryje w sobie piękny barokowy wystrój oraz oryginalny obraz koronacji NMP autorstwa Hermana Hana jednego z najsłynniejszych malarzy polskiego baroku. Ostatnim akcentem sesji terenowej była wizyta w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu oraz w przylegającym doń Ogrodzie Edukacji Ekologicznej założonym przez Nadleśnictwo Osie.  

Świętowanie srebrnych godów Wdeckiego Parku Krajobrazowego z całą pewnością przyniosło wiele korzyści i pozytywnych doznań wszystkim, którzy w nim wzięli udział. Przede wszystkim była to nowa porcja wiedzy a także motywacji do działania, jaką bez wątpienia wniosła sesja referatowa. Ale warto też podkreślić niemałą dozę pozytywnych doznań estetycznych związanych z podziwianiem pomorskiej przyrody w jaskrawych i różnorodnych barwach jesienie. Na długo w pamięci zostaną malownicze polodowcowe wzgórza i wyjątkowo urokliwe o tej porze roku lasy. I jeszcze aleje … zjawisko, którego niemal nie zboczy już np. w naszej, wschodniej części ojczyzny, gdzie aleje drzew są wycinane pod byle pretekstem. Tutaj ponad stuletnie dęby ciągną się niekiedy kilometrami wzdłuż dróg i nikogo nie „zabijają” ale dając cień i masę pozytywnych wrażeń.

 

tekst i zdjęcia: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK