Chełmski Ośrodek ZLPK na XIV Ekopikniku Rodzinnym. Zalew Zemborzycki 6 czerwca 2019.

  • 04-07-2019

Zaproszono nas do udziału w Ekopikniku Rodzinnym w celu propagowania działalności parków krajobrazowych, popularyzacji walorów przyrodniczych, krajobrazowych, turystycznych, historycznych oraz przygotowania różnych atrakcji dla uczestników imprezy.  W pikniku uczestniczyło dużo różnych instytucji m.in. Poleski Park Narodowy, Straż Ochrony Zwierząt, Liga Ochrony Przyrody, Grupa rowerzystów z Lublina, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie i wiele innych związany bardziej lub mniej z przyrodą i środowiskiem. Organizatorem imprezy był Urząd Miasta w Lublinie.                                                                                Na naszym stanowisku ( namiot) dużym  zainteresowaniem cieszyły się mapy i foldery.  Pytano nas głównie o ścieżki przyrodnicze piesze i rowerowe. Było bardzo dużo osób zainteresowanych flora i fauną Lubelskich Parków Krajobrazowych. Często wspominali swoje wyprawy na   tereny Parków i pytali , czy obserwowane przez nich wcześniej stanowiska flory lub fauny jeszcze istnieją. Były to bardzo sympatyczne i budujące rozmowy uświadamiające, że zainteresowanie turystyką przyrodniczą społeczeństwa środowiskiem jest coraz większe.

            Największą atrakcją naszego stoiska były jednak  zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Dużym powodzeniem cieszyła się loteria z pytaniami podzielonymi                              na 3 kategorie wiekowe. Nagrody  bardzo smakowały uczestnikom ponieważ był to wspaniały miód z pasieki Pana Pawluka podawany na waflu oraz owoce. Drugim zadaniem było kolorowanie motyli według  podanego wzoru. Zaskoczyło nas powodzenie ogłoszonego na scenie konkursu rodzinnego, składającego się z 4 zadań.   W konkursach uczestniczyło 20 rodzin.

  1. Rysunek naturalnymi barwami.
  2. Kolorowania motyli.
  3. Zgaduj- zgadula
  4. Ułożenie hasła o żółwiu błotnym – symbolu Sobiborskiego PK ( po wcześniejsze pogadance na scenie)

W konkursach uczestniczyły rodziny składające się minimum z 3 osób. Na podsumowaniu  konkursu i ogłoszeniu wyników wręczono nagrody dla laureatów, ale wszystkie dzieci otrzymały upominki. A oto efekty niektórych zadań:

Hasło lub wierszyk o żółwiu błotnym:

  1. Żółwie błotne są wspaniałe, czasem duże czasem małe.

          Chodzą po łące oraz w las, więc je chrońmy póki czas. (Rodzinka Rzerzuchowicz)

  1. . Nasz przyjaciel żółwik błotny w brudnej wodzie jest samotny. (Rodzinka Zaworskich)

     3.Chroń żółwie błotne już teraz, bo ich gatunek wymiera. (Rodzinka Wiśniewskich)

4. Twardy pancerz na grzbiecie, żółte kropki na karku,

Tworzą piękną ozdobę krajobrazowego parku. (Rodzinka Piechnik)

 

 

     

Tekst M. Deneka Angel

Fot. S. Zawiślak, T Pawluk.