Aktualności

Grupy zwiedzające Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie mają możliwość zobaczyć wiele interesujących eksponatów, w tym spory okaz bobra europejskiego.

Podczas zwiedzania sali muzealnej opowiada się młodzieży, że choć bóbr ma często własny pomysł na zagospodarowanie danego terenu i często z tego powodu popada w konflikty z człowiekiem to należy to zwierzę szanować. Po pierwsze – jest to gatunek chroniony, po drugie jest to jeden z najinteligentniejszych ssaków występujących w Polsce, po trzecie jest to gatunek o najdłuższych tradycjach ochronnych, bo zakorzenionych aż w średniowieczu, po czwarte jest to największy europejski gryzoń.

Nasz szacunek do bobra został poddany wielkiej próbie. Kilka dni temu zwierzę to (oczywiście żywy okaz) pod osłoną nocy wdarło się na teren Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie i zaczęło wycinać drzewa wokół oczka wodnego. Każdego dnia ślady jego nocnych prac były coraz bardziej widoczne, zataczały coraz szersze kręgi.  Było wiele pomysłów pozbycia się nieproszonego gościa. Ostatecznie pogodziliśmy się z jego obecnością. Już nadgryzione drzewa zabezpieczyliśmy stalową siatką – posłużą jako materiał dydaktyczny. Teraz czekamy na żeremie.

 

 

Tekst i zdjęcia: Paweł Łapiński ZLPK OE-M w Brzeźnie

‹‹powrót