BÓBR KONTRA OŚRODEK EDUKACYJNO-MUZEALNY W BRZEŹNIE

  • 07-08-2018

Podczas zwiedzania sali muzealnej opowiada się młodzieży, że choć bóbr ma często własny pomysł na zagospodarowanie danego terenu i często z tego powodu popada w konflikty zczłowiekiem to należy to zwierzę szanować. Po pierwsze – jest to gatunek chroniony, po drugie jest to jeden z najinteligentniejszych ssaków występujących w Polsce, po trzecie jest to gatunek onajdłuższych tradycjach ochronnych, bo zakorzenionych aż w średniowieczu, po czwarte jest to największy europejski gryzoń.

Nasz szacunek do bobra został poddany wielkiej próbie. Kilka dni temu zwierzę to (oczywiście żywy okaz) pod osłoną nocy wdarło się na teren Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie izaczęło wycinać drzewa wokół oczka wodnego. Każdego dnia ślady jego nocnych prac były coraz bardziej widoczne, zataczały coraz szersze kręgi. Było wiele pomysłów pozbycia się nieproszonego gościa. Ostatecznie pogodziliśmy się z jego obecnością. Już nadgryzione drzewa zabezpieczyliśmy stalową siatką – posłużą jako materiał dydaktyczny. Teraz czekamy na żeremie.

Tekst i zdjęcia: Paweł Łapiński ZLPK OE-M w Brzeźnie