Aktualności

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Patrz jak wszystko budzi się do życia - wiosna w Lubelskich Parkach Krajobrazowych”.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół podstawowych klas 7-8, oraz szkół średnich.  Technika prac jest dowolna a każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia przedstawiające walory krajobrazowe Lubelskich Parków Krajobrazowych w wiosennej scenerii. Prace należy wysyłać pocztą, z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Patrz jak wszystko budzi się do życia -  wiosna w Lubelskich Parkach Krajobrazowych”, lub dostarczyć osobiście do siedziby Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie pod adres: 21-100 Lubartów, ul. Leśna 1

Do tradycyjnej formy zdjęć należy dołączyć płytkę z ich wersją elektroniczną, bądź przesłać zdjęcia wraz z danymi pod adres e-mail: lubartow.zlpk@lubelskie.pl

Trzy najlepiej ocenione prace zostaną nagrodzone przez organizatorów konkursu, a zdjęcia opublikowane na stronie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Termin składania prac : do  01.06.2018 roku.

Uroczyste rozdanie nagród nastąpi podczas II Edycji „Święta Lubelskich Parków Krajobrazowych” 15.09.2018 roku, w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.  

(Szczegóły i regulamin konkursu znajduje się w zakładce „pliki do pobrania”)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Karta zgłoszenia i regulamin konkursu w zakładce Pliki do pobrania

 

Tekst: Katarzyna Kowalczyk ZLPK OZ Lubartów

Zdjęcie: Maria Straka ZLPK OZ Lubartów

‹‹powrót