Aktualności

W jesiennej, malowniczej ciszy Borów Tucholskich odbyła się w dniach 18-19 października br. konferencja naukowa poświęcona 25-tej rocznicy powstania Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Ćwierć wieku Wdeckiego Parku Krajobrazowego

Aby uczcić Dzień Krajobrazu młodzież ze Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie pod Opieką Pani Agnieszki Tomaszewskiej, Aleksandry Panasiuk i ks. Dawida Nowickiego wybrała się na „spacer krajobrazowy” po chyba najpiękniejszym o tej porze roku Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym.

DZIEŃ KRAJOBRAZU Z OŚRODKIEM EDUKACYJNO-MUZEALNYM W BRZEŹNIE

19 października 2018 roku w Lubaczowie odbył się III Powiatowy Piknik Ekologiczny. Hasło przewodnie imprezy brzmiało „Czyste powietrze – zdrowy człowiek”.

Przypominamy wszystkim, którzy zamierzają wziąć udział w konkursie, jak i tym, którzy dopiero się o nim dowiedzieli, że został już tylko tydzień na zgłoszenie prac konkursowych. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 31 października 2018 r. To ostatni moment na przejrzenie swoich zasobów fotograficznych oraz filmowych, dokonanie wyboru i wysłanie prac na konkurs. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!!!

Konkurs został zorganizowany przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy konkursowej w technice haftu krzyżykowego o „ptasiej” tematyce.

W 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Data ta jest nieprzypadkowa - to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Idea ta spotkała się z pozytywnym odzewem Państw, które ratyfikowały konwencję i w odpowiedzi na inicjatywę GDOŚ w 2017 r. Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

O kościółku w Momotach Górnych perle architektury sakralnej położonym na skraju Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” zwykło się mówić, że jest dziełem „serca i rąk” księdza Kazimierza Pińciurka. Dokonał On rzeczy niezwykłych, które dla licznie odwiedzających to sanktuarium są powodem wiary, że człowiek jeżeli tylko chce może dokonać dzieł wydawałoby się nie możliwych do realizacji.

Tematykę obszarów chronionego krajobrazu przybliżył zainteresowanym pracownik Biura Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Krzysztof Wojciechowski.

Pszczela Wola to niewielkie, choć bardzo malownicze miejsce o bardzo ciekawej historii i tradycji. Miejscowość położona jest w obrębie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w gminie Strzyżewice, w niewielkiej odległości od miasta Lublin.

6 października br. uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim kolejny raz włączyli się w obchody EDP. Wyszli w teren, by poznać i policzyć ptaki, które jesienią można spotkać na Południowym Podlasiu.

Nazywano je kamieniami piorunowymi albo strzałkami perunowymi i wierzono, że powstają po uderzeniu pioruna w ziemię.

„Strony wyrażają wolę współdziałania w zakresie wykorzystania potencjału Skierbieszowskiego parku Krajobrazowego dla rozwoju lokalnego gmin…”

Podczas obozu ornitologicznego w Kaliszanach udało się pochwycić, zaobrączkować i oczywiście wypuścić wyjątkowego gościa. Modraczek, bo o nim mowa, to skrajnie rzadko obserwowany i obrączkowany w Polsce ptak.

We Lwowie ukazała się artykuł nt. projektowanego Międzynarodowego Geoparku „Polesie”, którego współautorami są pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

  • 10-10-2018

Wszyscy bardzo dobrze znamy bociany, które w okresie letnim goszczą w naszym kraju, a ich gniazda na stałe związane są z krajobrazem Polski. Od dziecka znamy ich wygląd, zwyczaje , charakterystyczny klekot i przyzwyczajeni jesteśmy do obecności tych ptaków.

W dniach 4-5 października br. w Krakowie (Przegorzały, dzielnica Zwierzyniec) odbyła się konferencja pt. „Parki Krajobrazowe na Tak – edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski”, w której udział wzięli przedstawiciele Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Projekty

Przeprowadziliśmy wiele projektów współfinansowanych z różnych źródeł. Zapraszamy do zapoznania się z ich efektami.